עריכת דין

דרכי התמודדות עם הורים בגיל מבוגר

תמיכה בבן משפחה קשיש, במיוחד אם אתם התומכים העיקריים, כוללת דאגה בלתי פוסקת לאיכות החיים שלו. דאגה זו כרוכה לעיתים קרובות במאמצים פיזיים, כלכליים ונפשיים,