ישראל מור
בעלים
050-1815421
israel@israelhighway.org

חירות כהן
קשרי לקוחות
054-6897542
herot@israelhighway.org

Info@israelhighway.org

ההגנה 51 תל אביב

טלפון: 03-5128797

פקס: 03-5128754